Podmínky členství Up CLUB

Zjednodušené podmínky a principy členství

Všeobecné podmínky členství a principy čerpání výhod členství (dále jen Podmínky) v Up CLUB (dále jen KLUBU), jehož provoz a aktivity provozuje, zabezpečuje a navenek za KLUB jedná společnost Pratr a.s., IČO: 252 65 687, se sídlem Trutnov, Náchodská 524, PSČ 541 03, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1613 (dále jen Společnost), platí pro všechny členy KLUBU. Plné aktuální a platné znění podmínek členství naleznete zde.

Plné znění podmínek členství Up CLUB