Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní informace
  Provedením objednávky potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se tyto podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností Pratr a.s., IČO 25265687, se sídlem Náchodská 524, 541 01  TRUTNOV, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, B 1613/KSHK.Eshop Společnosti umožňuje objednávku výrobků , a to prostřednictvím internetových stránek www.upmade.cz (dále jen „Internetové stránky“)

  Jakýmkoli používání Internetových stránek, zejména však vytvořením objednávky, dáváte souhlas s podmínkami, jakož i se zákonnými požadavky týkající se ochrany osobních údajů.

  1/ Vytvoření objednávky
  Společnost přijímá objednávky každý den, včetně svátků – 24 hodin denně. Společnost si vyhrazuje právo provoz eshopu, či dostupnost jednotlivých výrobků dočasně omezit.
  Postup vytvoření objednávky je následující :

  • na www.upmade.cz kliknete na tlačítko ESHOP
  • vyberete si výrobek a vložíte do košíku
  • v košíku zvolíte datum a čas vyzvednutí objednávky nebo datum a čas doručení objednávky
  • objednat je možné 1 den před dodáním, pokud není uvedeno jinak
  • vyjádříte souhlas s Obchodními podmínkami a potvrdíte objednávku
  • vyplníte své osobní údaje a potvrdíte a zaplatíte objednávku online platební kartou nebo zaplatíte na provozovně při osobním odběru

  2/ Zrušení objednávky

  Zrušení objednávky s vyzvednutím ten den či následující den, je možné nejpozději do 2 hod od dokončení objednávky.
  Ostatní objednávky je možné zrušit nejpozději 48 hod před termínem vyzvednutí objednávky.
  V takovém případě má zákazník nárok na vrácení celé hodnoty objednávky, a to do 30 dnů.
  O zrušení objednávky je potřeba uvědomit Společnost na emailové adrese info@inspirace.shop

  3/ Nevyzvednutí objednávky

  V případě nevyzvednutí objednávky v uvedeném termínu nemá zákazník nárok na vrácení finančních prostředků.

  4/ Věrnostní program

  Věrnostní program Up CLUB není možné využívat pro online objednávky.

  5/ Rozvoz objednávek

  Časové sloty pro doručení objednávek jsou orientační. S ohledem na dopravní situace nelze doručení v přesném čase garantovat.

  Osobní údaje

  Ochrana osobních údajů poskytnutých, jež Společnost v této souvislosti zpracovává, se řídí samostatnými podmínkami stanovenými v „Pravidlech na ochranu osobních údajů“ dostupných zde.

  Internetové stránky

  www.upmade.cz

  Společnost vyvine maximální úsilí k tomu, aby veškeré informace uvedené na Internetových stránkách byly vždy aktuální, pokud se i přesto vyskytne při poskytnutí některé informace nepřesnost, Společnost se předem za takové nedopatření omlouvá.

  Všechny materiály a informace obsažené na Internetových stránkách jsou ve výlučném vlastnictví Společnosti, která si k jejich obsahu vyhrazuje veškerá práva. Na Internetových stránkách může být rovněž zobrazena propagace poskytovaných služeb či produktů Společnosti či jejích smluvních partnerů.

  Materiály a texty obsažené na Internetových stránkách mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Společnosti, kdy Společnost si zároveň vyhrazuje právo provádět jejich změny a úpravy kdykoliv to bude považovat za vhodné a to bez předchozího upozornění. Veškeré změny podmínek Společnosti nabudou účinnosti 7 dnů ode dne jejich zveřejnění na Internetových stránkách.

  Podněty

  Společnost si váží jakéhokoliv názoru, podnětu či zpětné vazby svých klientů, které je možné zasílat na emailovou adresu: info@inspirace.shop
  Společnost si zároveň vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat dle svého uvážení, a to i bez uvedení jména odesílatele.

  Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11.2.2021
  Datum poslední aktualizace je 11.2.2021

  Pratr a.s.